Czego szukasz?
 • Umów wizytę online korzystając z wolnych terminów

Publikacje

Monografie / książki

 • Wiszejko-Wierzbicka, D., Racław, M., & Wołowicz-Ruszkowska, A. (red.) (2018).
  Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością systemu a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami.
  Warszawa: Instytut Spraw Publicznych: https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/bylismy-jak-z-kosmosu-miedzy-nie-wydolnoscia-srodowiska-a-potrzebami-rodzicow-z-niepelnosprawnosciami [dostęp: 2021 r.]
 • Sobiczewska, P., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2015).
  Podręcznik diagnostyczny dla doradców zawodowych.
  Wydawnictwo Academica.
 • Wiszejko, D. (2010).
  Niewykorzystana sfera. Partycypacja społeczna i obywatelska osób z ograniczeniami sprawności.
  Gdańsk: Wydawnictwo Scholar.
 • Grzymiała-Kazłowska, A., Piekut, A., Sijko, K., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2010):
  Pakiet Pierwszej Pomocy dla osób migrujących zarobkowo.
  Warszawa, Olsztyn.
 • Wiszejko-Wierzbicka, D. (2008).
  Od samoakceptacji do aktywności? Postawy wobec własnej niepełnosprawności a aktywność zawodowa.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica / EFS (seria nt.: Osoby z ograniczeniem sprawności na rynku pracy – tom 6).
 • Łukowski, W. i Wiszejko-Wierzbicka, D. (2008).
  Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością. Perspektywa biograficzna.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica / EFS (seria nt.: Osoby z ograniczeniem sprawności na rynku pracy – tom 7).
 • Kuźmicz, E., Mielecka-Kubień, Z., Wiszejko-Wierzbicka, D. (red) (2009).
  Karanie za posiadanie. Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – koszty, czas, opinie.
  Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • Wiszejko, D. (2010).
  Niewykorzystana sfera. Partycypacja społeczna i obywatelska osób z ograniczeniami sprawności.
  Gdańsk: Wydawnictwo Scholar.

Artykuły naukowe

 • Wiszejko-Wierzbicka, Dorota (2020).
  Myślenie w czasach zarazy.
  Biuletyn IGA „Rasztów”.
 • Wiszejko-Wierzbicka, Dorota, Kwiatkowska, Agnieszka (2018).
  Jeden czy wiele modeli? Raport z ogólnopolskiego badania młodych Polaków w wieku 18–29 lat.
  Studia Socjologiczne, 2/2018 (229), s. 147-176.
 • Wiszejko-Wierzbicka Dorota, Kidawa Michał, Jabłońska Marta (2016).
  Motywy zażywania i typologia użytkowników nowych substancji psychoaktywnych na podstawie badania sondażowego i analizy forum internetowego w ramach projektu I-TREND.
  „Alkoholizm i Narkomania”, nr 29/2, s. 61-74.
 • Wiszejko-Wierzbicka Dorota (2015).
  Dążenia autonomiczne w kontekście rozwoju poznawczego i psychospołecznego człowieka dorosłego, w: „Specyfik rozwoju człowieka dorosłego. Procesy, struktury, mechanizmy rozwoju”, Kałużna-Wielobób
  Alina (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wiszejko-Wierzbicka, D. (2015).
  Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób z zespołem Aspergera.
  Humanizacja Pracy, nr 3 (281).
 • Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P., Sijko, K., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2008).
  Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: czynniki społeczno-demograficzne.
  Nauka, 1, 129-150.
 • Wiszejko D. (1999).
  Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem
  Alkoholizm i Narkomania, 2/35, 149-163.
 • Wiszejko, D. (2009).
  Warunki uczestnictwa osób z ograniczeniami sprawności w społeczeństwie obywatelskim.
  Kwartalnik Trzeci Sektor, Nr 16. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 34-40.
 • Wiszejko, D. (2012)
  Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły.
  “Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr 3/2012 (4), PFRON, Warszawa.
 • Białek, A., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2012)
  Praca zespołowa i współpraca w szkole w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: Cel sam w sobie czy sposób na sukces dla każdego ucznia?.
  Zarządzanie Publiczne 3(19)/2012, s. 23–37. ISP, Kraków.

Artykuły publicystyczne oraz prace upowszechniające

 • Wiszejko-Wierzbicka D. (red.) (2018).
  Rodzicielstwo bez ograniczeń. Poradnik dla rodziców z niepełnosprawnościami: https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/rodzicielstwo-bez-ograniczen-poradnik-dla-rodzicow-z-niepelnosprawnosciami
 • Wiszejko-Wierzbicka D. (2001).
  Wspólna sprawa - kwestia zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
  Terapia uzależnienia i współuzależnienia, 3 (18).
 • Kuźmicz, E., Wiszejko-Wierzbicka, D. (22 lipca, 2009).
  Armata na wróbla.
  W: „My, narkopolacy”, Gazeta Wyborcza.
 • Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły (Index for Inclusion. Developing learning and participation in schools) – adaptacja do warunków polskich brytyjskiego narzędzia autorstwa Mel Ainscow, Tony Booth, CSIE.
 • Wiszejko, D., Piekut, A., Grzymała-Kazłowska, A., Sijko, K. (2010).
  Poradnik Pierwszej Pomocy dla migrantów zarobkowych powracających do domu.
  WUP, Olsztyn.