Czego szukasz?
  • Umów wizytę online korzystając z wolnych terminów

Posts classified under: Terapia

Człowiek rozwija się przez całe życie. Rozwój następuje wskutek przezwyciężania kolejnych kryzysów, jakie napotykamy na swojej drodze. Krytycznymi momentami które je zapoczątkowują, mogą być: utrata pracy, zerwanie bliskiej relacji, rozwód, problemy ze zdrowiem. W takiej sytuacji może pojawić się załamanie psychiczne, objawiające się obniżonym nastrojem czy depresją, wybuchami złości, poczuciem niskiej samooceny czy przeżywaniem lęku, poczuciem bezradności czy pustki wewnętrznej. Trudności te mogą przekładać się na sferę funkcjonowania seksualnego oraz interpersonalnego (społecznego). Ważne, aby w takiej chwili znaleźć czas i przestrzeń na to, by móc zastanowić się nad tym, co się nie udało, nie wyszło... i dokąd teraz chcielibyśmy zmierzać, aby nadal móc zaspakajać swoje podstawowe potrzeby psychiczne w obszarze: relacji, kompetencji i autonomii.
Mimo, że człowiek rozwija się przez całe swoje życie, to okres dorastania jest szczególnym, bo przełomowym jego momentem. Przejście z dzieciństwa w dorosłość konfrontuje nastolatka z trudnościami, które często przekraczają jego zasoby i możliwości w danym momencie. Na to często nakładają się przemiany społeczne (np. pandemia) czy trudne wydarzenia rodzinne, które wymagają dodatkowej energii. Rozpoczęcie nauki w nowej szkole, nawiązanie nowych relacji, przygotowywanie się do egzaminów maturalnych, przyglądanie się zmianom w obszarze swojego ciała, psychiki, może powodować stres, niepokój, wybuchy złości, a także konfrontować z brakiem umiejętności czy niewiedzą co do tego, jak postąpić. Warto w tym momencie sięgnąć po pomoc i wsparcie, które może służyć nie tylko zażegnaniu trudnościom, ale także przyczynić się do rozwoju mocniejszych fundamentów, które będą kapitałem na całe życie.