Czego szukasz?
  • Umów wizytę online korzystając z wolnych terminów

Terapia dla dorosłych

Towarzyszenie w podróży ku większej dojrzałości i lepszej integracji psychicznej...

Terapia i konsultacje dla dorosłych

Konsultacja psychologiczna

(bezpośrednio i online)
w języku polskim i języku angielskim

W zakresie: zaburzeń osobowości, depresji, zaburzeń emocjonalnych (wahania nastroju), używania substancji psychoaktywnych, zdrady i kryzysów w związku (konsultacje dla par), w zakresie trudności nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych (konsultacja w ramach kwalifikacji do grupy terapeutycznej).

Konsultacje i terapia odbywają się wedle zasad kodeksu etycznego w zakresie psychoterapii.
Znajomość różnych obszarów funkcjonowania ludzkiej psychiki, poparta wykształceniem oraz doświadczeniem terapeutycznym, pozwala sięgać po najkorzystniejsze dla Państwa metody pracy.

Kodeks etyczny obejmuje zasady: poufności, pomocniczości wedle najlepszej wiedzy oraz bezpieczeństwa granic terapii każdorazowo przedstawianych pacjentowi podczas zawiązywanego kontraktu terapeutycznego (zasada systematycznego odbywania się sesji w tym samym miejscu i o ustalonej porze, zasada systematycznego uiszczania opłat).

Zachowanie bezpiecznej przestrzeni, w jakiej toczy się terapia (również terapia online) jest ważne, aby pacjent mógł w bezpieczny sposób poznawać i rozwijać swoje wnętrze psychiczne.

Konsultacja indywidualna trwa 50 minut
Cena konsultacji indywidualnej: 170 złotych

Konsultacja dla pary trwa 75 minut
Cena konsultacji dla pary: 280 złotych

Konsultacja indywidualna trwa 50 minut
Cena konsultacji indywidualnej w j. angielskim: 200 złotych

Konsultacja dla pary trwa 75 minut
Cena konsultacji dla pary w j. angielskim: 320 złotych

Konsultacja seksuologiczna

(bezpośrednio i online)
w języku polskim i języku angielskim

W zakresie: zaburzeń i dysfunkcji seksualnych (obniżony lub nadmierny popęd seksualny, anhedonia, zaburzenia erekcji, anorgazmia, ból i dyskomfort podczas zbliżeń), zaburzeń identyfikacji płciowej, lęków związanych z życiem seksualnym, nadmiernie nasilona potrzeba podejmowania aktywności seksualnej, bądź innych czynności związanych ze sferą seksualną, niedopasowanie seksualne partnerów.

Konsultacja indywidualna trwa 60 minut
Cena: 200 złotych

Konsultacja dla pary trwa 90 minut
Cena konsultacji dla pary: 300 złotych

Terapia indywidualna

(bezpośrednio i online)
w języku polskim i języku angielskim

W zakresie: zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju (depresji), zaburzeń osobowości, zaburzeń i dysfunkcji natury seksuologicznej, przejawiających się, m.in.: izolacją i wycofaniem z życia społecznego, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz bliskich relacji, utraty lub niepowodzeń w pracy, długotrwałego stresu, lęku, poczucia bezsilności, braku pewności siebie i wiary we własne możliwości, obniżenia, bądź nadmiernego popędu seksualnego, poczucia pustki i obniżonym napędem życiowym.

Czas trwania pojedynczej sesji: 50 minut
Cena: 170 złotych

Czas trwania pojedynczej sesji: 50 minut
Cena sesji w j. angielskim: 200 złotych

Terapia pary

(bezpośrednio i online)
w języku polskim i języku angielskim

W zakresie: trudności, związanych z zaistnieniem następujących sytuacji – zdrada i kryzys w związku, narodziny dziecka, trudności w komunikacji i rozumienia partnera / partnerki mogących przejawiać poprzez, m.in., częste konflikty i wybuchy złości, brak satysfakcji z pożycia seksualnego, chęć zakończenia związku (rozwód), smutek, obniżenie nastroju i brak odczuwania przyjemności (anhedonia).

Czas trwania pojedynczej sesji: 75 minut
Cena: 280 złotych

Czas trwania pojedynczej sesji: 75 minut
Cena sesji w j. angielskim: 320 złotych

Terapia grupowa

(bezpośrednio i online)

W zakresie przeżywanych trudności w relacjach z obszaru osobistego i zawodowego: izolacji i wycofania z życia społecznego, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz bliskich relacji, utraty, bądź niepowodzeń w pracy, długotrwałego stresu, lęku, poczucia bezsilności, obniżenia, bądź nadmiernego popędu seksualnego, braku pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Człowiek rozwija się przez całe życie. Rozwój następuję wskutek przezwyciężania kolejnych kryzysów, jakie napotykamy na swojej drodze. Mogą nimi być: utrata pracy, zerwanie bliskiej relacji, rozwód, problemy ze zdrowiem. W takiej sytuacji może pojawić się załamanie psychiczne, objawiające się obniżonym nastrojem czy depresją, wybuchami złości, poczuciem niskiej samooceny czy przeżywaniem lęku.

Czas trwania pojedynczej sesji: 90 minut
Cena: 120 złotych