Czego szukasz?
  • Umów wizytę online korzystając z wolnych terminów

Terapia dla młodzieży

Towarzyszenie w podróży z dzieciństwa w dorosłość...

W przypadku problemów psychologicznych dziecka, pierwsze spotkanie zawsze odbywa się z dzieckiem i rodzicami (względnie – z innym opiekunem/ opiekunami prawnymi). Może istnieć konieczność odbycia kilku takich rozmów, lub osobnych spotkań z każdym z rodziców lub opiekunów. Sesje te zazwyczaj mają miejsce raz w tygodniu.

Następnie rozpoczyna się etap spotkań z dzieckiem. Z reguły jest ich kilka, w zależności od specyfiki problemu dziecka, jego wieku i funkcjonowania. Jeśli sytuacja tego wymaga – są one przeplatane kolejnymi rozmowami z rodzicami (lub opiekunami), mającymi na celu pogłębienie wcześniejszych wywiadów.

Optymalna jest sytuacja, kiedy w całym powyższym procesie (wywiady wstępne, przekazywanie wskazań, praca z dzieckiem) uczestniczą oboje rodzice, lecz jeśli z jakichś powodów jest to niemożliwe – w spotkaniach może brać udział tylko jedno z nich.

Terapia i konsultacje dla młodzieży (od 15 r. ż.)

Konsultacja psychologiczna

(bezpośrednio i online)

W zakresie: zaburzeń zachowania, depresji, trudności szkolnych, wahań nastroju, używania substancji psychoaktywnych

Konsultacja trwa 50 minut

Cena: 170 złotych

Konsultacja seksuologiczna

(bezpośrednio i online)

W zakresie: problemów okresu dojrzewania, zaburzeń identyfikacji płciowej, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, lęków związanych z pożyciem seksualnym, bądź innych czynności związanych ze sferą seksualną

Konsultacja trwa 50 minut

Cena: 170 złotych

Terapia indywidualna

(bezpośrednio i online)

W zakresie: zaburzeń zachowania, zaburzenia rozwoju emocjonalnego młodzieży, depresji, zaburzeń osobowości, stresu i kryzysu wieku dojrzewania, problemach w relacjach, zaburzeniach odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych

Sesja trwa 50 minut

Cena: 170 złotych

Terapia grupowa

(bezpośrednio i online)

W zakresie: problemów w nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz bliskich relacji, trudności w nauce, długotrwałego stresu (w tym wywołanego pandemią), lękiem, poczuciem bezsilności, brakiem pewności siebie i wiary we własne możliwości

Sesja trwa 90 minut

Cena: 120 złotych

Oferowana terapia zawsze dopasowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta i jest oparta na naukowych podstawach nurtu psychodynamicznego oraz analitycznego i odbywa się wedle zasad kodeksu etycznego w zakresie psychoterapii.

Znajomość różnych obszarów funkcjonowania ludzkiej psychiki, poparta wykształceniem oraz doświadczeniem terapeutycznym, pozwala sięgać po najkorzystniejsze dla Państwa metody pracy. Kodeks etyczny obejmuje zasady: poufności, pomocniczości wedle najlepszej wiedzy oraz bezpieczeństwa granic terapii każdorazowo przedstawianych pacjentowi podczas zawiązywanego kontraktu terapeutycznego (zasada systematycznego odbywania się sesji w tym samym miejscu i o ustalonej porze, zasada systematycznego uiszczania opłat).

Zachowanie bezpiecznej przestrzeni, w jakiej toczy się terapia (również terapia online) jest ważne, aby pacjent mógł w bezpieczny sposób poznawać i rozwijać swoje wnętrze psychiczne.